ansvar-hållbarhet-pernod-ricard ansvar-hållbarhet-pernod-ricard

Om oss

Bærekraft og ansvar

terroir-ansvar terroir-ansvar

Våre forpliktelser og vårt ansvar

Pernod Ricard innledet sitt miljøarbeid allerede på 1960-tallet og ble nylig utpekt som et av FNs Global Impact LEAD-selskaper son det eneste vin- og brennevinselskapet på den prestisjefulle listen, der kun 34 selskaper inngår.
Som en fortsettelse på Pernod Ricards arbeid innen bærekraft, presenterte konsernet i 2019 åtte nye forpliktelser som skal innfris fram mot 2030. De deles inn i fire områder: Vern av opprinnelse og terroir, verdsette mennesker, sirkulær produksjon og bærekraftig vertskap.

ansvar-pernod-ricard ansvar-pernod-ricard

Vern av opprinnelse og terroir

Hvert eneste av Pernod Ricards produkter har sin karakter fra sin opprinnelse, sitt terroir. På dette området fokuserer vi på å beskytte produktenes terroir og deres biologiske mangfold. Samtidig svarer vi på utfordringer knyttet til klimaendringer for å sikre ingrediensenes kvalitet på både kort og lang sikt.

värdskap-ansvar värdskap-ansvar

Verdsette mennesker

Pernod Ricards motto «Convivialité» handler om fellesskap, glede og respekt for alle mennesker. Vi jobber for større mangfold og rettferdighet for alle, og å skape gode forutsetninger for alle mennesker i hele vår verdikjede. Vi har stort fokus på likestilling og framtidens lederskap, i tillegg til å dele vår kunnskap og ekspertise blant medarbeidere og i bransjen for øvrig.

produktion-s-and-r produktion-s-and-r

Sirkulær produksjon

Vi deler en verden av knappe ressurser som er under enormt press. Pernod Ricard forplikter seg til å redusere avfall i hvert ledd i verdikjeden, ved å produsere og distribuere produktene på måter som bidrar til å bevare naturressursene.

DMW_image DMW_image

Drikk ansvarlig, drikk mer vann

Vi vet at ting noen ganger kan komme ut av kontroll når du drikker. Vi ønsker å gjøre kvelden din uforglemmelig og skape fantastiske minner som varer livet ut. Derfor har vi skapt DRIKK MER VANN. Kampanjen har som mål å øke bevisstheten om konsekvensene av skadelige adferdsmønstre og minne alle unge voksne på hvor viktig vann og hydrering er mens de drikker alkohol.

Lær mer